Q&A ON ONLINE HC AND HS + DEFINITIONS
Какво е престъпление от омраза?

Престъпленията от омраза са престъпни деяния, които са мотивирани от предразсъдъци към определени групи хора. Те са „престъпления с послание“, предназначени да разпространяват страх и чувство на уязвимост сред общностите, които таргетират. По този начин, те засягат не само пряко нападнатите лица, но и цялата социална група, към която те принадлежат. Някои общности са непропорционално таргетирани заради своята раса, убеждения, сексуална ориентация, пол, полова идентичност и / или изразяване на пола, национален произход, език, увреждане, социален статус или други характеристики.

Анти-ЛГБТИ тормозът онлайн е особено ефективен начин за изпращане на агресивни послания и сплашване на широката общност, тъй като този вид тормоз често не е насочен само към един човек, а може да бъде видян от много други ЛГБТИ хора. Това може да се случва под формата на туитове, коментари към публикации във Facebook / Instagram, YouTube и новинарски статии, в които са таргетирани ЛГБТИ хора и / или организации. Следователно,  ЛГБТИ хората могат да бъдат таргетирани и пряко, и косвено чрез онлайн тормоз.

Освен върху жертвите, престъпленията от омраза често имат сериозен ефект върху приятелите и семейството им, които се страхуват за своите близки.

Престъпленията от омраза винаги се състоят от два елемента: престъпно деяние и предразсъдъчен мотив.

> Престъпно деяние: деянието, което е извършено, трябва да представлява престъпление съгласно обичайното наказателно право.

> Предразсъдъчен мотив: деянието е извършено поради предразсъдъци към определена социална група. Този мотив не е нужно да включва крайна „омраза“ към жертвата. Повечето престъпления от омраза се ръководят от по-обикновени чувства като враждебност, възмущение или завист към целевата група.

Какво е език на омразата?

Тъй като няма общо международно определение за това какво е престъпление от омраза, не е изненадващо, че същото се отнася и за понятието за език на омразата. Международните органи идентифицират езика на омразата по различен начин. Някои институции разглеждат езика на омраза като престъпление от омраза или дискриминация, други не.

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) определя престъпленията от омраза като „престъпни деяния, извършени с предразсъдъчен мотив“ (OSCE 2009). Тъй като акт на говорене без ползването на забраненото съдържание не е престъпление (за разлика от напр. убийства, физически нападения или увреда на имущество), ОССЕ твърди, че тази концептуализация изключва езика на омразата (ODIHR 2009:25 in RTH 2018).

Определението на Агенцията за основни права на ЕС (FRA, 2016a) от друга страна, като взема предвид факта, че всички държави членки на ЕС забраняват подбуждането към насилие и омраза, твърди, че „[п]одбуждането към насилие или омразата срещу защитена категория лица – обикновено наричано „език на омразата“ – е както престъпно деяние, така и израз на дискриминация, а оттам и подкатегория на по-широкото понятие за престъпление от омраза“ (RTH, 2018).

Важно е да се отбележи, че езикът на омраза не просто обижда даден човек или група от хора. Множество проучвания, включително Safe To Be проучването от 2018 (линк), показват, че речта на омраза може да предизвика страх, тревожност и себеомраза и да доведе до депресия, изолация и мисли за самоубийство.

Какво е онлайн омраза?

Онлайн езикът на омразата е всяка онлайн комуникация или изразяване, които проповядват, промотират или насърчават омраза, дискриминация или насилие срещу човек или група хора поради тяхната сексуална ориентация, полова идентичност, изразяване на пола или полови характеристики.

Онлайн престъплението от омразата се дефинира като всяко престъпление, което е насочено към даден човек поради враждебност или предразсъдъци, основаващи се на реалната или предполагаема сексуална ориентация, полова идентичност, изразяване на пола или полови характеристики на човека, което се извършва онлайн.

Видове инциденти от омраза и онлайн тормоз

По-долу са дадени няколко примера за случаи на онлайн омраза. Някои от тези инциденти изглеждат сравнително тривиални, като например обръщението с обидни думи, изпращането на обидни мемове и gif-ове и неприемане на нечия идентичност, но ако това е нещо, което преживявате редовно, то може да се превърне в рутинен елемент на вашето ежедневие, който може да окаже дълбоко въздействие върху вас.

Други инциденти са по-тежки и може да са незаконни, в зависимост от това в коя държава се намирате. Както при офлайн престъпленията, ако престъпното деяние има предразсъдъчен мотив (т.е. е мотивирано от предразсъдъци към определени групи хора), можем да го определим като престъпление от омраза.

Този списък съдържа примери за тормоз, който хора от ЛГБТИ общността са получили в интернет. Те са споделени в онлайн проучването Safe To Be от 2018 г. (линк). Тези примери може да бъдат шокиращи, да предизвикат травматични асоциации и да наранят хора, които са били подложени на тормоз. Препоръчваме да бъдете предпазливи, когато ги четете. За повече информация за проучването, посетете (линк).

Дефиниции

1. Незаконна порнография
Купуването и гледането на порно не е престъпно деяние. Разпространението му може да бъде нелегална дейност, в зависимост от законодателството в съответната държава. Правенето или разпространението на порнография без съгласието на участниците, както и детската порнография (с хора по 18 години) винаги са наказуеми.

2. Разпространяване на сексуално съдържание без съгласие
Записването на сексуални изображения или звуков материал без разрешение, както и разпространението им са наказуеми престъпления.

3. Вербуване
Когато възрастен се свързва с непълнолетен онлайн, за да изгради отношения на доверие с цел сексуално насилие, това е престъпно деяние.

4. Незаконен секстинг
Никога не трябва да разпространявате еротични изображения или звукови записи на човек без неговото знание и разрешение. Дори ако човекът някога се е съгласил да се направят тези записи, това не означава, че е съгласен да бъдат разпространени. Ако го направите, подлежите на законово наказание. Ако разпространявате еротични изображения на човек под 18-годишна възраст, подлежите на наказание по закон, дори ако имате разрешението на записания човек.

5. Коментари, които насърчават / проповядват омразата
Понякога коментари или публикации, които умишлено промотират омраза към дадена група, се считат за насърчаване/проповядване на омраза. Тези коментари може да се считат престъпления и да бъдат преследвани от закона.

6. (Кибер) преследване и тормоз
Преследването или тормоза онлайн (в интернет или други електронни методи) се смята за престъпление според законите за борба с преследването, клеветите или тормоза, в зависимост от законодателството в дадената страна. Те може да включват различни форми на заплахи, настояване за сексуални отношения, лъжливи обвинения, клевета, кражба на идентичност, вандализъм и други. Ако сте жертва на кибер преследване, направете си архив с различните случаи (например с екранни снимки), за да може да го използвате ако решите да докладвате. Вижте какво може да предприемете, за да защитите онлайн присъствието си в секцията “защитете профилите си“.

7. Онлайн сексуален тормоз
Когато онлайн преследването или тормоза имат сексуално естество, това е онлайн сексуален тормоз. Това включва всякакъв вид нежелано сексуално поведение или действия, които се случват онлайн, например споделяне на изображения, видеа, постове, съобщения страници и други, които имат сексуално съдържание. Сексуалният тормоз онлайн може да се случва на различни дигитални платформи, както публични, така и частни.

8. Доксинг
Публикуване на лична или идентифицираща информация за конкретен човек без неговото съгласие. Разкриването на сексуалната ориентация или половата идентичност на друг човек без неговото съгласие, е доксинг. Доксингът може да има огромно въздействие върху човека и да доведе до разрушаване на семейни отношения и приятелства, както и до проблеми в работата или училище.

9. Изнудване
(Онлайн) изнудването е престъпление, в което някой изисква пари или друг вид компенсация в замяна на това да не разкрива информация или да не споделя съдържание като изображения, видеа, публикации, съобщения, страници и други, без съгласието на изнудвания. Емоционалното изнудване може да включва проява на контролиращо или принуждаващо поведение към друг човек или група от хора.

10. Смъртни заплахи
Смъртните заплахи са форма на насилие, при която някой заплашва да убие или да поръча убийството на човек или група хора. Това е криминално престъпление.

11. (Заплахи за) Разкриване
Разкриването на половата идентичност, сексуалната ориентация или ХИВ статуса на човек без неговото съгласие. Разкриването на друг човек и доксингът често може да се припокриват, тъй като тези, които са доксирани, често едновременно с това биват разкрити, тъй като информацията се отнася до тяхната идентичност. Това може да има огромно въздействие върху човека и да доведе до разрушаване на семейни отношения и приятелства, както и до проблеми в работата или училище.

12. Заплахи за унищожаване на собственост
Заплахите за унищожаване на собственост са форма на насилие, при която някой заплашва да унищожи нечия собственост. Това се счита за криминално престъпление.

13. (Заплахи за) Сексуално посегателство
Заплахите от сексуално посегателство са форма на насилие, при която някой заплашва да извърши сексуално посегателство друг човек. Това често се счита за престъпление.

14. (Заплахи за) Физическо насилие
Заплахите от физическо насилие са форма на насилие, при която някой заплашва да нападне физически друг човек. Това често се счита за престъпление.

15. Заплахи за поправящо изнасилване
Заплахите за поправящо изнасилване са форма на насилие, при която някой заплашва, че ще изнасили друг човек, заради предполагаемата му сексуална ориентация или полова идентичност. За поправящото изнасилване е характерно, че извършителят вярва, че чрез изнасилването може да превърне някого в хетеросексуален или да го накара да се впише в стереотипите за половете.

16. Обиди
Обидите са форма на неуважителни, вредни или обидни коментари към човек или група. Обидата сама по себе си не винаги е престъпление, но когато се повтаря многократно може да се превърне в преследване или тормоз. В зависимост от естеството на обидата, тя може да докаже, че някой е имал анти-ЛГБТИ възгледи при извършването на друго престъпление.

17. Тормоз
Многократното или постоянно използване на обиди, принуда, заплахи или сплашване на човек или група хора онлайн.

18. Клевета
Клеветата е уронване на нечие име и репутация чрез публикуване на невярна информация за него. В някои държави клеветата е престъпление.

19. Кибер-мобинг и нахвърляне
Кибер-мобинг (cybermobbing) се случва, когато група от хора се съберат, за да нападнат една цел (например, човек, група, организация). Нахвърлянето (dogpiling) е ситуация, при която критика или тормоз са насочени към човек или група от множество източници. Нападенията от този вид могат да бъдат особено разрушителни поради постоянството и количеството на тормоза, който обикновено включва множество агресивни коментари или съобщения.

20. Деднейминг
Деднейминг е когато се обръщаме към транс човек с името, с което е бил записан при раждането, вместо с истинското му име. Сам по себе си деднеймингът не е престъпление, но когато се прави нарочно и редовно, може да бъде част от тормоз, доксинг, разкриване или друго.

21. Тролене
Троленето е създаване на конфликти в Интернет чрез предизвикване на кавги или тормоз на хора чрез публикуване на съобщения, които не са по темата и целят да започнат скандал. Троловете в социалните медии са хора, които нарочно казват нещо противоречиво, за да предизвикат останалите потребители към скандал.

22. Приканване към самоубийство
Злонамерено и активно окуражаване на някого да прекрати живота си.

23. Подбуждане към омраза
Когато някой публично разпространява послания или информация, в която конкретна група бива заплашвана, оклеветявана или обиждана на база споделена характеристика. Например на база сексуална ориентация, полова идентичност, раса, цвят на кожата, религия, вярване, увреждане или друго.

24. Порно за отмъщение
Разпространение или споделяне на сексуално съдържание, без съгласието на човека, който участва в него. Изображенията или видеото може да бъдат заснети от (бивш) партньор със съгласието на човека в момента на заснемането, но след това да биват разпространявани с цел изнудване, принуждаване или наказание на жертвата. Порното за отмъщение е психически тормоз и в зависимост от обстоятелствата може да бъде счетено за домашно насилие или форма на сексуално насилие.

Свобода на словото

Свободата на словото е основно човешко право и важен елемент от всяко демократично общество. Когато свободата на словото е нарушена, демокрацията е нарушена. Въпреки това, когато свободата на словото се използва като параван, зад който езикът на омраза процъфтява, трябва да преосмислим и определим къде свършва „правото да провокираме или обиждаме“ останалите и започва речта на омраза.

Границата между език на омразата и свобода на словото е тънка, особено в онлайн средите. Въпреки това е възможно да се направи ясна граница между двете. Когато четете коментар, публикация, текст или мийм, помислете каква е тяхната цел и си задайте въпроса: предизвиква ли дебат или цели да предизвика омраза и дискриминация към някого.

Международната колаборация и информиране са от ключово значение. За да запазим свободата на словото и свободата от дискриминация, всеки потребител в интернет трябва да бъде наясно за потенциалното въздействие, което има със своите действия онлайн.

Стъпки за действие