Проверка на фактите
Пояснения

Някои пояснения за речника на различните видове сексуалност, полова идентичност и полови белези. Някои от термините в този списък са обидни (предупреждение за възможни травматични асоциации).

ЛГБТИ
Това е съкращение за обозначаване на сексуалното и половото разнообразие. Л = лесбийка, Г = гей мъж, Б = бисексуален, Т = трансджендър, И = интерсекс. Разяснението на тези думи може да бъде открито в този списък. В Интернет може да срещнете нюансирани разлики в това съкращение. Понякога ще видите „ЛГБ“, друг път съкращението ще бъде „ЛГБТИК+“. К означава куиър. Плюсът след това се отнася за всички лица и групи, които попадат извън (цис)джендър и хетеро нормата, но не се означават с друга от споменатите букви. Изборът на съкращение зависи от това към коя целева група се обръщате. Понякога това може да бъде добре обмислен избор, а понякога хората направо използват пълното съкращение ЛГБТИ, за да се обърнат към цялата общност.

Европейски списък
Терминологията за сексуалността и пола зависи от мястото и културата. Това означава, че терминологията, разгледана тук, може да не е приложима на други места по света. И обратното – не винаги сме запознати с терминологията, използвана в други части на света. Когато използвате този списък, имайте предвид, че той е съставен в Европа от хора, израснали в държавите, участващи в Safe To Be (Белгия, България, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Португалия, Испания и Обединеното кралство).

Езикова еволюция
Езикът е в постоянен процес на промяна. Някои термини, които бяха изключително популярни преди пет години, днес вече не се използват. Непознати в момента термини може да се използват масово след една година. Ето защо е добре да се знае, че този списък отразява актуалния език и терминология към април 2020 г.

Самоопределяне
В този списък сме включили термини заедно с техните дефиниции. Заради това може да изглежда, че списъкът се придържа към фиксирани определения или мислене в стереотипи. Нашето намерение обаче не е такова. Преди всичко, този речник има за цел да бъде удобен инструмент, в който информацията е лесна за намиране. Така че имайте предвид, че има място за нюанси в термините, обяснени в този списък, в зависимост от вашата ситуация и тълкуване.

Има много различни начини за определяне на вашата сексуална и полова идентичност. Някои хора избират да не си поставят етикети. Други избират много конкретен етикет. Важно е всеки да е свободен да направи този избор за себе си.

Речник

С термините в този речник се опитваме да изясним понятия, свързани със сексуалното и полово разнообразие.

По азбучен ред

Аджендър

Термин, отнасящ се до човек, който не се идентифицира с определен пол – човек без пол.

Андрогинен

Понякога изразяването на пола може да бъде описано като андрогинно. Андрогинните хора не се влияят от полови норми. Те използват характеристики от целия спектър, за да изразят себе си: използват както мъжки, така и женски характеристики, както и всичко между или извън това бинарно разделение.

Аромантичен/Аро

Аромантичнините хора изпитват малко или никакво романтично привличане към други хора. Те могат да изграждат емоционална и интимна привързаност въз основа на дълбоки отношения и със сигурност могат да изпитват любов към другите, просто не романтична любов. Аромантичните хора могат да се идентифицират в рамките на ЛГБТИ спектъра, ако решат.

Асексуалност

Сексуалното привличане е разположено в спектър. Асексуалните хора не изпитват почти никакво или никакво сексуално привличане към други хора. Понякога асексуалните хора просто нямат интерес към секса, други не го харесват. Със сигурност е възможно асексуалните хора да изградят интимни отношения, базирани на дълбоки връзки. Асексуалните хора могат да се идентифицират като част от ЛГБТИ чадъра, ако изберат да го направят.

Съюзник

„Съюзник“ е човек, който подкрепя ЛГБТИ хората. Той обхваща хора, които не са ЛГБТИ, както и тези в рамките на ЛГБТИ общността, които се подкрепят взаимно, например лесбийка, която е съюзник на бисексуалната общност, или транс жена, която е съюзник на небинарната общност.

Бинарност

Идеята, че обществото е съставено от противоположни двойки. Например: добро – зло; мъж – жена; хетеросексуален – гей и т.н. Бинарното мислене все повече се поставя под въпрос, когато става въпрос за пол и сексуалност. Алтернативен начин за организиране на света е нещата да се разглеждат като спектър с достатъчно пространство между двете крайности (и отвъд тях), в който човек намира къде принадлежи. Това е по-нюансиран начин за класифициране на обществото.

Бисексуален

Това е романтична и / или сексуална ориентация. Ако можете да бъдете романтично и / или сексуално привлечени от повече от един пол, можете да се идентифицирате като бисексуални. От кой пол сте привлечени и интензивността на това привличане може да се променят с течение на времето. В допълнение към „бисексуален“ има и други термини, които могат да ви помогнат да изразите ориентацията си.

Буч

Термин, възникнал в началото на ХХ век, за да опише лесбийките с мъжествено изразяване. Обратното на буч е фем. Възникнала в началото като обеден термин, думата има богата история и е променяла значението си няколко пъти. Днес думата е взета обратно от ЛГБТИ общността и се използва не само от лесбийки, но и от полово неконформни и трансджендър хора.

Cis woman

​When your sense of gender identity is female, which corresponds to the female gender you were assigned at birth.

Разкриване

Разкриване наричаме процесът, в който ЛГБТИ човек споделя за своята идентичност пред останалите. Първият аспект на разкриването е сами за себе си да разберете кои сте и да приемете, че сте ЛГБТИ. В този момент може да решите да разкажете на (част от) своята обкръжаваща среда. Споделянето на нещо уязвимо за себе си може да бъде плашещо и може да мине много време, преди да сте готови да споделите тази лична информация. Важно е да знаете, че няма правилна формула за разкриване. Ваш е изборът да решите кой е най-правилният начин да се разкриете и пред кого да го направите. Разкриването е непрекъснат процес, което означава, че често ще се налага да споделяте за своята ЛГБТИ идентичност в нови ситуации (напр. нова работа). Ако открито изразявате своята ЛГБТИ идентичност в ежедневието си, вие сте “открити”.

Цис мъж

Когато вашата полова идентичност е на мъж, което съответства на мъжкия пол, който ви е бил определен при раждането.

Цис норматитен

Половите норми са (неписани) социални правила, които свързват социалните очаквания с половата идентичност. Мнението, че половата идентичност на всеки отговаря на пола, определен при раждането, се нарича цис норма. С други думи, да си цисджендър е нормата. Например, като цяло сме изненадани, ако нечия полова идентичност не съответства на пола, определен при раждането. Ако човек се изразява или се държи по начин, който не съответства на неговия пол, това с лекота се приема за „отклонение“ от „нормата“.

Цисджендър

Когато вашата полова идентичност съответства на пола, който ви е бил определен при раждането.

Драг

Когато хора приемат различно полово изразяване в контекста на шоу или представление. Това също се нарича “шоу кросдресинг”. Драг кралицата обикновено е мъж, който изпълнява представление с женско изразяване, а драг крал обикновено е жена, която изпълнява представление с мъжко изразяване. Не става въпрос само за дрехи и грим, но и за жестове на ръцете, поза или начин на ходене.

Използване на рожденото име / деднейминг

Някои трансджендър хора избират ново име, което по-добре отговаря на тяхната полова идентичност. Ако хората съзнателно (или несъзнателно) продължават да използват предишното им име, това се нарича деднейминг. Понякога хората може да сбъркат или им трябва време да се адаптират към новото име. Ако обаче това се случва съзнателно и с лоши намерения, деднейминг е форма на вербален тормоз. Това се случва често при инциденти на омраза онлайн, насочени към транс или полово неконформни хора.

РПР / DSD

Това е съкратено за Разстройства / Различия в половото развитие или вродени разстройства / различия в половото развитие. Това е медицински термин, който се отнася главно до чисто физическото развитие и половите характеристики. Някои интерсекс активисти или интерсекс хора критикуват този термин заради това, че разглежда тяхното полово развитие като медицински проблем, а не като нормална част от разнообразен спектър (вижте интерсекс).

No content
Фем

Термин, възникнал в началото на ХХ век и описващ лесбийките с женствено изразяване. Терминът е популяризиран в американската куиър бар култура от 50-те години. Терминът е бил обект на леки промени в значението си през годините и днес може да се използва от всеки ЛГБТИ човек с по-женствено изразяване.

Гей

Когато сте романтично и / или сексуално привлечени само от хора от същия пол (хомосексуален).

Джендъркуиър

Термин, който попада под небинарния чадър. Отнася се за човек, който не поддържа конвенционалните различия между половете, а се идентифицира с нито един от тях, с двата или с комбинацията от мъжки и женски пол.

Джендърфлуиден

Термин, който попада под небинарния чадър. Отнася се за човек, който не се идентифицира като имащ постоянен пол  – техният пол е флуиден и може да се променя с времето. Човек може да се чувства по-мъжествен в определен ден в сравнение с друг или пък като вариация от двата пола или нито един от тях.

Изразяване на пола

Докато половата идентичност е свързана с вътрешно чувство, изразяването на пола е свързано с начина, по който хората се изразяват пред външния свят. Това може да бъде под формата на дрехи и грим, но също и чрез определена поза, говор или движение. Начинът, по който човек се идентифицира, не трябва задължително да съответства на начина, по който се изразява. Много хора не се изразяват според половата норма.

Операция за потвърждаване на пола

Половата операция или операцията за потвърждаване на пола има за цел да успокои или дори да премахне дискомфорта със собственото тяло (дисфория), така че тялото да съответства по-добре на половата идентичност на човека. Има различни видове варианти за утвърждаване на пола. Например, човек може да приема хормони, да премахне адамовата ябълка или гърдите си, може да претърпи реконструкция на гениталиите и др.  Всеки трансджендър човек може да избере сам дали иска интервенция и коя да бъде интервенцията. С други думи, може да се идентифицирате като трансджендър с или без медицински интервенции.

Пол (джендър)

Набор от културно базирани характеристики, свързани с модели на поведение и идентичност, въз основа на които социално се установява разликата между мъжете и жените. Той не е нито статичен, нито вроден, а е социокултурна конструкция, която е разнообразна и може да се променя във времето. В други части на света съществуват социални модели с повече от два пола. Например в Индия имате трети пол – хиджра. Следователно полът е неписана социална нормативна система, което може да се намери и в правните системи.

Полова (джендър) дисфория

Това е усещане за напрежение между половата идентичност и тялото, усещането, че тялото не съответства на вътрешната полова идентичност. Това чувство на несъответствие може да бъде много неприятно за някои хора. Половата дисфория се среща главно при трансджендър хората. В някои случаи може да се предлагат психологически и медицински консултации, за да се намали или напълно премахне чувството на дисфория. Не всеки транс човек изпитва дисфория, може да бъдете транс, без да имате дисфория.

Полова (джендър) идентичност

Чувство за принадлежност към определен пол. Половата идентичност е идентифицирането на човек със социална роля, обикновено мъжка и женска, но често излизаща извън тази бинарност. Тя не винаги съвпада с биологичния пол на човека и няма нищо общо със сексуалната ориентация на човека.

Полова (джендър) норма

Половите норми са обществените споразумения и очаквания, които едно общество приписва на даден пол. Половите норми са бинарни, така че те предполагат разлика между това как трябва да се държат мъжете и жените. Например, от мъжете в повечето европейски общества не се очаква да носят рокли, а от жените може да не се очаква да могат да ремонтират кола. Когато някой излезе извън тези категории, това може да доведе както до вътрешен конфликт, така и до неразбиране от външния свят.

Хермафродит

Термин от биологията, който описва неопределеност или способността на организма да опложда и ражда, т.е. да се размножава сам. В миналото терминът е използван за обозначаване на интерсекс хората. Интерсекс хората имат различия в половите характеристики, но това не означава, че могат и да създават, и да раждат деца. Не само че е фактически неправилно интерсекс или трансджендър човек да се нарича хермафродит, но терминът има и много отрицателни, стигматизиращи конотации, така че е силно препоръчително да не се използва. Ако попаднете на този термин в онлайн контекст, това се смята за свързано с омраза съдържание и форма на умишлена агресия към ЛГБТИ и може да бъде докладвано.

Хетеросексуален

Ако сте романтично и / или сексуално привлечени от жени като мъж или ако романтично и / или сексуално сте привлечени от мъже като жена, можете да наричате себе си хетеросексуални. Хетеросексуалността често се разглежда като нормата, но днес тази норма все по-често се поставя под въпрос и в допълнение към хетеросексуалността има място за други сексуални ориентации.

Хетерофлексибъл

Термин, използван, когато някой е предимно хетеросексуален, но от време на време има романтични и / или сексуални отношения с лица от същия пол.

Интернализирана хомо- и трансфобия

ЛГБТИ хората израстват в общество, в което все още съществуват много негативни чувства, скрити и явни предразсъдъци и стереотипи. Понякога ЛГБТИ хората „интернализират“ тези предразсъдъци и да ги прилагат към себе си неволно, несъзнателно. Това може да доведе до ниска самооценка и понякога омраза към себе си. Например хора, които отричат ориентацията си или се държат явно хомофобно, за да не бъдат „разкрити“.

Интерсекс

Терминът описва хора, чиито полови характеристики не попадат в бинарното разделение на половете (М / Ж). Докато терминът РПР (виж в речника) дава медицинско определение, терминът интерсекс се отнася по-скоро за социалния аспект и социалните последици, които могат да възникнат. Терминът подчертава факта, че интерсекс хората не се нуждаят от медицински операции, за да се идентифицират с пол в рамките на половата бинарност – мъж или жена.

No content
No content
Лесбийка

Жена, която е романтично и / или сексуално привлечена само от други жени.

Негативизъм към ЛГБТИ

Негативизмът към ЛГБТИ или транс-негативизмът са имплицитна форма на ЛГБТИ фобия. Тук не става въпрос за физическо насилие или правна дискриминация, а за коментари или изявления с хомофобски или трансфобски подтекст. Често хората не се замислят за това или дори може да бъдат добронамерени, но може несъзнателно да навредят на ЛГБТИ хората.

No content
Небинарен

Терминът небинарен се използва като термин за хора, които не откриват себе си в бинарното разделение на половете (мъжки <-> женски). В същото време това е и чадърен термин, така че има повече начини за възприятие на пола под небинарния чадър, като демиджендър, джендърфлуиден или полиджендър.

No content
Да „минаваш”(Passing)

Да “минавате” като транс човек означава да бъдете разпознавани от околните с пола, с който се идентифицирате, а не с пола, който ви е бил определен при раждането.

Пансексуален

Термин, който попада под бисексуалния чадър. Означава човек, който може да бъде привлечен от хора от всички полове, защото полът не е фактор за това дали е привлечен от някого.

Куиър

Думата куиър има няколко значения:

  • Това е начин да определиш своята полова идентичност и / или сексуалност. Често се използва от хора, които все още търсят къде точно се намират в рамките на ЛГБТИ спектъра, като чадърен термин или от хора, които искат да изразят ясна позиция срещу цисджендър и хетеро нормите.
  • Това е и политическо активистко движение, което започва от отхвърлянето на цисджендър и хетеро нормите. Например много пънкари се идентифицират като куиър.
  • Това е и академично научно направление.
No content
Пол (биологичен)

Полът се определя въз основа на физическите различия. Западният бинарен модел предполага два пола: мъжки и женски, но всъщност има много по-голямо разнообразие на половете. Хората с полови характеристики, които не могат да бъдат (изцяло) класифицирани като мъжки или женски, може да се определят като интерсекс. Някои хора разглеждат това като медицински проблем (вижте РПР), докато други смятат медикализацията на интерсекс за проблематична.

Полови белези

Половите белези са свързани с биологичния пол. Те се отнасят по-конкретно до различни категории характеристики: хромозоми, хормони, вътрешни и външни полови органи и вторичното полово развитие по време на пубертета (брада, гърди, понижаване на гласа). Когато тези характеристики не попадат (изцяло) в разделението на мъжки или женски полови характеристики, става дума за интерсекс хора, виж Интерсекс и РПР.

Секс работа

Секс работата е предоставяне на сексуални услуги в замяна на пари. Тя е известна и като проституция. Има различни видове секс работа. Понякога секс работниците предлагат услугите си навън или от витрина, а компаньоните предоставят услугите си на хора в домовете им. В интернет също има разнообразни форми на секс работа, а секс работата сега се среща и в онлайн контекст. Понякога секс работата се отнася и за хора, работещи като порно актьори или изпълнители. Правните разпоредби относно секс работата се различават в отделните страни.

Сексуална ориентация

Склонността на човек да бъде емоционално и сексуално привлечен към друг човек или хора. Най-известните сексуални ориентации са: хетеросексуалност, хомосексуалност и бисексуалност.

Преход

Ако трансджендър човек реши да премине през преход, този човек ще предприеме стъпки към изразяване на пола, което по-добре отразява полова му идентичност. Преходът е нещо индивидуално и различно за всеки транс човек. Някои променят дрехите и прическата си, други преминават през определени немедицински процедури (напр. премахване на окосмяване) или медицински процедури като операции за потвърждаване на пола.

Транс жена

Когато вашата полова идентичност е на жена, което не съответства на мъжкия пол, който ви е бил определен при раждането.

Транс мъж

Когато полова идентичност е на мъж, което не съответства на женския пол, който ви е бил определен при раждането.

Транс*

Транс* се заражда в онлайн света и има за цел да бъде по-приобщаващ термин. Звездичката (*) се въвежда за показване на допълнения към термина. Транс* означава, че са включени всички видове идентичности, които се отклоняват от нормата за цисжендър (трансджендър, джендъркуиър, аджендър и т.н.). Има критики относно използването на звездичка от страна на част от транс общността, тъй като думата “транс” сама по себе си е широкоразпространен и широко използван чадърен термин.

Трансджендър

Когато нечие чувство за полова идентичност не съответства на пола, който му е бил определен при раждането.

Транссексуален / транссексуалност

Преди този термин се използваше за обозначаване на транс хора, които конкретно са избрали да преминат през операции и процедури за смяна на пола и често живеят в рамките на бинарните норми за пол. Въпреки че все още някои хора избират да се идентифицират като „транссексуални“, днес терминът се използва по-рядко заради големия акцент върху медицинския аспект.

No content
No content
No content
No content
No content
Местоимения

Какво са местоименията и защо са важни?

Местоименията („аз“, „те“, „тя“, „той“, „ние“, „тях“ и т.н.) са част от българския език. Те се използват за замяна на име или съществително (дума за човек, място, предмет или идея) за идентифициране или назоваване на някого.

Местоименията са важни, защото са най-малкият начин да се покаже нечия (полова) идентичност и / или изразяване. Местоимението е начин човек да се свърже със света.

Ако не знаете нечии местоимения и се чудите дали се обръщате към човека в мъжки, женски или неутрален род, най-доброто, което можете да направите, е да попитате по уважителен начин. Използването на правилни местоимения за определен човек е един от най-основните начини да покажете уважението си към половата му идентичност.

ЛГБТИ семейства

Може би сте чували хора да говорят как децата трябва винаги да се отглеждат от мъж и жена. Че всички останали семейни форми са по-нисшестоящи. Това обаче е далеч от истината.

Семейството е социална единица, формирана от група хора, свързани помежду си по различни начини. Семейните структури са толкова разнообразни, колкото са и хората, които ги съставят: самотни родители, деца с баща и майка, две майки, двама бащи, повече от двама родители в полиаморен контекст, съ-родителство и т.н. Всички тези семейни форми са реални и валидни.

Тогава защо все още има дебати по темата? Правното признаване на пола все още е въпрос, който не е разрешен в повечето държави. Това често води до обществен дебат, както в политическия свят, така и в онлайн средите като форуми и други дигитални платформи. „Традиционното“ хетеросексуално семейство, състоящо се от баща, майка и дете, е представено като единствения „правилен“ модел. Но не позволявайте този дебат да ви наранява.

Днес има голямо разнообразие от семейства, които са успешни, здрави, щастливи и също толкова естествени колкото „традиционните“ семейства. Истината е, че сексуалната ориентация и половата идентичност не са от значение когато става дума за успешно отглеждане на деца.

онлайн трансфобия

Реакция на онлайн трансфобия

Предупреждение за съдържанието: тази статия включва трансфобен език

Трансджендър общността е една от най-уязвимите групи в рамките на ЛГБТИ общността. Според много изследвания транс хората се сблъскват с по-високи нива на дискриминация, заплахи и дори насилие в сравнение с цис лесбийки, гей мъже и бисексуални хора. Например, проучването на FRA за ЛГБТИ (2013 г.) показва, че за петте години преди проучването, една четвърт, 26% от всички респонденти са били нападнати или заплашвани с насилие у дома или другаде, а тази цифра нараства до 35% сред всички трансджендър респонденти.

Високите нива на нетолерантност към транс хората са налице и в онлайн пространството.

Ето няколко съвета как да реагирате, когато се натъкнете на трансфобия онлайн:

1. На първо място, не забравяйте, че когато срещнете трансфобия онлайн, не сте длъжни да отговаряте. Винаги поставяйте на първо място психичното си здраве и след това преценявайте дали имате капацитета да реагирате.

2. Винаги е добра идея да докладвате. В зависимост от случая, можете да го докладвате на онлайн платформата и / или на властите. Вижте повече информация в секцията „Къде да докладваме“ на този уебсайт. Докладването може да има много ползи като премахване на свързаното с омраза съдържание от мрежата, изпращане на послание до трансфобното лице, че действията му не са приемливи, и показване на платформата и на властите, че трансфобията е широко разпространен проблем, който изисква действия от тяхна страна.

3. Ако участвате в спорове с трансфобен човек / хора, потърсете национални или международни ресурси, които да подкрепят вашите аргументи. Можете да използвате някои от ресурсите, препоръчани на този уебсайт.

4. Транс жените не са заплаха за другите жени. Понякога трансфобните хора използват аргумента, че транс жените са мъже под прикритие, които се стремят да превземат женските пространства. Този аргумент има за цел единствено да създава страх сред цис жените и да издига бариери за транс жените пред достъпа им до женски пространства. Обърнете внимание, че тази теза не се гради върху факти, а върху спекулации.

5. Транс жените нямат мъжка привилегия. Някои хора твърдят, че транс жените не са истински жени, тъй като имат мъжка привилегия и не страдат от сексизъм. Напомнете им, че транс жените страдат от сексизъм толкова, колкото цис жените, а понякога дори повече. Цветнокожите транс жени са още по-уязвими към агресия.

6. Да си мъж или жена не е въпрос на биология. Много често трансфобите използват биологията като аргумент, за да твърдят, че транс жените не са истински жени, а транс мъжете не са истински мъже. Половата идентичност на човек няма нищо общо с неговата биология. Трябва да подчертаем, че потисничеството, от което страдат жените, не е защото имат вулва, а защото се възприемат социално като жени. Транс жените също се възприемат като жени, поради което се сблъскват със същото потисничество.

7. Има и други полови идентичности освен мъже и жени. Не всеки се идентифицира като мъж или жена, полът е спектър, който далеч надхвърля този бинарен модел. Ако някой твърди, че има само два социални пола, тъй като има само два биологични пола, напомнете му, че: 1 – полът не е свързан с анатомия и 2 – дори когато става дума за биологичен пол, има много интерсекс състояния, които надхвърлят бинарния модел на мъже и жени.

8. Покажете, че трансфобията има реални последици. Нормализирането на трансфобския език онлайн води до нормализиране на други актове на трансфобия. Споделете статистически данни, които показват високите нива на дискриминация и актове на омраза спрямо транс хора, например от ЛГБТ проучването на FRA. Транс хората и особено транс жените преживяват много високи нива на насилие, включително сексистко насилие и дори убийства, именно защото са жени, живеещи в сексистка и трансфобска среда.

9. Ако срещнете трансфобия, идваща от ЛГБ хора, им напомнете, че много от героите от ЛГБТИ движението са транс жени. Например, днес имаме прайд шествия благодарение на смели цветнокожи транс жени като Марша П. Джонсън и Силвия Ривера, които са ключови фигури в бунтовете в Стоунуол. Транс жените винаги са били едни от най-силните и безкомпромисни гласове, които се борят за равенство на ЛГБТИ хората, и заслужават нашето уважение и благодарност.

10. Когато хора споделят статии с трансфобска информация, проверете достоверността на източниците. Понякога трансфобите стигат до това да измислят фалшиви новини, които показват транс хората и особено жените в лоша и хищническа светлина. Покажете, че техните източници не са надеждни.

11. Науката е на ваша страна. През 2018 г. Световната здравна организация премахна всички транс идентичности от списъка на психичните разстройства и да си транс вече не се смята за психичен проблем.

12. Бъдете наясно с транс-ексклузивните радикални феминистки (ТЕРФ, на английски TERF). Това явление се появява през 70-те години на миналия век в САЩ, когато част от феминисткото движение твърди, че да бъдеш транс е троянски кон във феминизма, защото мъжете се преструват на жени и заемат женските пространства. За съжаление, транс-ексклузивните радикални феминистки (ТЕРФ) са много активни в някои социални медии като Twitter и разпространяват трансфобска информация. Ако срещнете някоя от техните трансфобски публикации, не се колебайте да ги докладвате. Имайте предвид, че те могат да бъдат много добре организирани и ако влезете в спор с една от тях, много други може да се присъединят и дискусията може да стане агресивна.

13. Феминизмът е на ваша страна. Въпреки че има феномени като ТЕРФ, не забравяйте, че феминизмът е на ваша страна. От 90-те години на миналия век съществуват множество съюзи между феминистки и ЛГБТИ активисти, особено трансджендър хора, което води до така наречения трансфеминизъм. Феминизъм, в който има място за всички жени. Феминизъм, който е способен да вижда многообразието като богатство и затова говори за „жени“ в множествено число, за да признае, че няма само един начин да бъдеш жена. Интерсекционалният феминизъм включва всички жени: лесбийки, бисексуални, транс жени, цветнокожи жени, жени с различни способности, жени от всички възрасти и етноси и т.н. Интерсекционалните феминистки казват: „Ако вашият феминизъм не включва транс хората, това не е феминизъм“.

14. Напомнете на опонентите си, че не могат да откажат достъп до това да си мъж или жена. Няма изисквания за идентифициране като определен пол.

15. Идентичността не е избор, тя е нещо, което хората откриват в процеса на човешкото развитие. Хората не „избират“ да бъдат транс. Някои хора откриват своята транс идентичност или се разкриват по-късно в живота си поради обстоятелствата, в които живеят, например във враждебна среда, но това не означава, че изведнъж са „избрали“ да бъдат транс.

BUSTING STEREOTYPES

ЛГБТИ темите са част от доброто образование

ЛГБТИ общността е обвинявана, че иска да „индоктринира“ учениците, тъй като много ЛГБТИ организации осигуряват обучение за ЛГБТИ многообразие в училищата. Многообразието обаче не е идеология, а реалност, която учениците трябва да познават, за да станат граждани с критично осъзнаване на света, в който живеят. Трябва да възпитаваме младите в ценности като толерантност, уважение или учене от различните и да познаваме многообразието на човешкото същество, вместо да се страхуваме от него. Така децата ще растат, уважавайки и разбирайки различните реалности, които изграждат днешното общество.

С образованието за сексуалното многообразие не се стремим да „убеждаваме“ никого в нищо. Сексуалната ориентация, половата идентичност и изразяването на пола не могат да бъдат забранени. Преживяването на сексуалността трябва да става със свободен и уважителен подход.

Чрез образователни дейности ние информираме учениците и учителите за някои идентичности и реалности, с които те не се срещат във всекидневието си. Нашето присъствие позволява изграждането на безопасни пространства, в които младите ЛГБТИ хора могат да бъдат видими такива, каквито са, без страх от отхвърляне, тормоз или дискриминация. Вместо да заглушава техните реалности, образователната сфера трябва да работи за повишаване на осведомеността и предоставяне на научна информация за многообразието на сексуалните и половите идентичности. Всъщност според проучване на FELGBTI, в Испания повече от половината млади ЛГБТИ хора са тормозени в училище поради сексуалната си ориентация и полова идентичност, а от тези, които са тормозени, повече от половината са мислили за самоубийство. Затова е важно да информираме учениците и учителите по тези теми и учебната среда да стане едно по-приемащо и по-добро място за ЛГБТИ хората.

ЛГБТИ прайдът е много повече от „просто парти“

Прайдът не се заражда, за да може хората да празнуват това, че са ЛГБТИ, а за да изискат правото да живеят свободно, изразявайки своята сексуална ориентация и полова идентичност без преследване, сочене с пръст или дискриминация. Според данни на Международната асоциация за лесбийки, гей мъже, бисексуални, транс и интерсекс хора, през 2018 г. все още има 72 държави, в които принадлежността към ЛГБТИ общността е криминализирана и води до затвор или смъртни присъди.

Прайдът може да бъде забавен, но той е и демонстрация за правата на човека: той дава власт на ЛГБТИ хората да поискат правата и свободите, които са им отказани, както и достъп до публичното пространство, от което те често са изключени. Видимостта е от съществено значение, защото това, което няма име, не съществува. Прайд е ден, на който общността отстоява човешкото достойнство и изпраща послание до всички онези членове на ЛГБТИ общността, които не успяват да бъдат видими: „има много от нас в твоята ситуация и ние сме с теб“.

Всеки има право да бъде себе си

Половата идентичност е възприятието, което всеки човек има за себе си по отношение на своя пол. Той може да съвпада или не с биологичните характеристики, с които човекът се е родил. В случая на транс хората, половата идентичност се различава от пола, който им е определен при раждането. За съжаление много транс хора не живеят в приемаща среда и тяхната полова идентичност не се зачита от другите.

Някои транс хора не могат да живеят според своята полова идентичност по различни причини, например страх от отхвърляне или живот във враждебна среда. Други я откриват през целия си живот.  Социалният натиск е толкова силен, че понякога дори и транс хората не знаят как да определят как се чувстват. Когато транс хора решат да започнат процес на преход, те трябва да се изправят пред цялата си среда, включително близките си. Това е решение, което изисква много смелост, и предвид липсата на приемане от страна на обществото, може да доведе до всякакви последствия – от загуба на работа до прекратяване на отношения със семейството и приятелите.

Всъщност Европейският парламент наскоро прие резолюция, призоваваща държавите членки да включат в своето законодателство правно признаване на пола въз основа на самоопределяне, т.е. че половата идентичност на хората трябва да се зачита въз основа на тяхното собствено възприятие за себе си.

Депатологизация на ЛГБТИ идентичностите

Патологизацията на ЛГБТИ хората е виждането, че да си ЛГБТИ е болест. Това виждане е една от основните причини за много нарушения на човешките права, негативни нагласи, стереотипи и стигматизация на ЛГБТИ общността.

Още през 1990 г. Световната здравна организация спря да определя хомосексуалността като психично разстройство. Освен това през 2018 г. тя премахна всички категории, свързани с транс идентичности, от списъка на психичните проблеми. Това означава, че според Световната здравна организация нито една ЛГБТИ идентичност не се смята за психично разстройство. Сексуалността и половата идентичност са част от нас, а не патология.