Jõustavad lood

Kahjuks on online-keskkonnas aset leidev vaen, kiusamine, kurjad kommentaarid ja trollimine ikka veel osa LGBTI-inimeste reaalsusest. Me peame edasi töötama, et see poleks nii. Samas, kui keegi saab olukorraga hakkama, lahendab enda jaoks mõne keerulise olukorra, kasvab sellega koos ka kogukonna vastupanuvõime ja võimekus olukordadega toime tulla.

Esitame mõned lood kogetud vaenust, mis on panustanud valdkonna positiivsetesse arengutesse.

Inimeste lood

Uuring
Need lood pärinevad uuringust, millega sooviti saada ülevaadet LGBTI-inimeste poolt kogetud vaenu kohta Internetis. Neid on toimetatud keeleliselt ja sisuliselt, et tagada inimeste anonüümsus.

„Ma selgitasin Facebookile endaga juhtunut ja kuidas see kõik minu elu mõjutas. Nad võtsid toimunut väga tõsiselt. Nad lugesid läbi kogu vestluslõime ja nägid laiemat pilti. Selle tulemusel eemaldasid nad arvukalt kommentaare, mille ma olin raporteerinud ja kaks agressorit said 7-päevase Facebooki kasutamise keelu, mis oli parim võimalik lahendus, mida ma kunagi olen näinud.“

„Ma postitasin ühe foto, mis tõi kaasa väärkohtlemise mitmete kommentaatorite poolt. See pani mind halvasti tundma ja põhjustas piinlikkust. Samas paljud minu sõbrad, pereliikmed ja paljud teised postitasid ka arvukalt positiivseid ja toetavaid kommentaare, mis lõppkokkuvõtteks tekitas siiski tunde, et minu seksuaalsusel ei ole midagi viga.“

Näidislugu Eestist:

Eesti LGBTI Ühing korraldas 2017. aastal Tallinnas Pride rongkäigu. Üks veebiportaal kutsus avalikult inimesi üles Pride’i ajal protestima LGBTI kogukonna vastu. Ühing võttis ühendust veebikonstaabliga ja teavitas politseid rongkäigu häirimise avalikust üleskutsest. Veebikonstaabel kaardistas ja analüüsis olukorda ning olemasoleva info põhjal võttis ühendust portaali administraatoriga, et talle selgitada, mis on veebis üleskutsetena lubatud ja mis mitte. Lisaks teavitas veebikonstaabel piirkonna politseiosakonda, et politsei oleks üleskutsest teadlik ja vajadusel valmis reageerima.

Eesti LGBTI Ühing peab sellist politsei reageerimist heaks näiteks, kuidas võidelda homovaenu vastu avalikus ruumis. Veebikonstaabel hoidis ühingut kogu protsessi vältel ka toimuvaga kursis. See andis turvatunde, et politsei mõistab olukorda ja tegutseb vastavalt.